Donacije logo

Obezbedimo maske za učenike i dezinfekciona sredstva za škole kojima je to najpotrebnije


komentara

U akciji polazimo od činjenice da postoji široka saglasnost da je u školskoj 2020/21.godini prvi prioritet da se obezbedi zaštita zdravlja učenika, nastavnika i svih zaposlenih u školama, i da se u meri u kojoj je to moguće, obezbedi kvalitetno obrazovanje.

Od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao važna epidemiološka mera, propisana je obaveza nošenja maski za sve učenike, nastavnike i zaposlene,tokom boravka u školi. Ministarstvo je predvidelo da maske za decu nabavljaju roditelji.

Nažalost, za socijalno ugrožene porodice ova obaveza predstavlja veliko opterećenje, a neke od porodica neće biti u mogućnosti da za svoju decu kontinuirano obezbeđuju maske.

Druga važna činjenica je da se od škola zahteva pojačana briga o higijeni školskih objekata, što će značajno uticati na povećanje troškova za nabavku sredstava za dezinfekciju.

Materijalni troškovi škola obezbeđuju se iz budžeta lokalnih samouprava i već sada je jasno da siromašne opštine neće biti u mogućnosti da obezbede sve što  školama neophodno u izmenjenim okolnostima. Zato nam je drugi fokus kampanje nabavka dovoljno dezinfekcionih sredstava za škole u najsiromašnijih mestima.

Sa namerom da pomognemo da što veći broj učenika teškog materijalnog stanja dobije višekratne maske koje će im omogućiti nesmetani bezbedan boravak u školama i da sve naše škole imaju dovoljno sredstava za održavanje higijene - mi, aktivisti/kinje i stručnjaci/kinje okupljeni oko organizacije „Društvo za održivu budućnost - Koraci“ odlučili smo da pokrenemo crowdfunding kampanju.

Cilj nam je da tokom akcije pomognemo ukupno 60.000 učenika i 100 škola na teritoriji cele Srbije.

U prvoj fazi kampanje pomoćićemo 6.000 učenika i 10 škola, tako što ćemo obezbediti višekratne dečije maske i sredstva za dezinfekciju.

Informacije o aktuelnim potrebama prikupili smo zahvaljujući saradnji stručnjaka Društva za održivu budućnost - Koraci sa sindikatima zaposlenih u prosveti (na osnovu informacija koje oni dobijaju direktno sa terena, iz škola) kao i na osnovu zvaničnih podataka o socijalnom stanju učenika i škola u siromašnim opštinama (posebno devastiranim).

Na osnovu urgentnosti, prikupljenih sredstava i informacija sa terena i iz samih škola, donosićemo informacije koje će škole dobijati pomoć, a svaka odluka će biti objavljena na stranici kampanje.

Distribuciju prikupljene pomoći obavićemo direkno, u saradnji sa školama.

Utrošak sredstava biće transparentno i jasno prikazan na svakoj od stranica kampanje kao i komuniciran sa javnošću.

Pozivamo vas da se uključite i podržite đake i škole i tako omogućite da se nastava u ovoj školskoj godini odvija u uslovima pune zdravstvene bezbednosti.

BUDŽET:

Višekratne maske: 6.000 komada x 120 RSD = 720.000 RSD

Pinosteril (1 litar): 1.300 litara x 260 RSD = 338.000 RSD

Alkohol (1 litar): 1.000 litara x 200 RSD = 200.000 RSD

UKUPNO: 1.258.000 RSD

Kampanju možete podržati na više načina:

- Online donacijom preko platforme
- Uplatom na žiro račun organizacije: dinarski: 160-600000076841994, devizni: 160-600000076906014,svrha uplate: Obezbedimo maske i dezinfekciona sredstva za učenike i škole, šifra plaćanja: 187
- Donacijom u robi bilo koje od stavki. U tom slučaju, pisati direktno na e-mail adresu - koraci.info@gmail.com
- Podelite link kampanje na društvenim mrežama i sa vašim prijateljima.

Grupa 484 i Norveška ambasada dupliraće svaku vašu donaciju do iznosa od 235.000 RSD.

Hvala vam na podršci!

Veliku podršku našoj akciji dao je i Marko Somborac, koji je kreirao naslovnu ilustraciju, kao i bojanku čiji primer možete da vidite ispod, a koji će uz maske, besplatno dobijati svi učenici nižih razreda.

Obezbedimo maske za učenike i dezinfekciona sredstva za škole kojima je to najpotrebnije


komentara

214.300,00 RSD

prikupljeno od 27 donatora za 57 dana

17%

Do cilja je potrebno prikupiti još 1.043.700 RSD

 još
2
dana
doniraj 03.09.2020 - 02.11.2020 (59 dana)

U akciji polazimo od činjenice da postoji široka saglasnost da […]

Opis projekta

U akciji polazimo od činjenice da postoji široka saglasnost da je u školskoj 2020/21.godini prvi prioritet da se obezbedi zaštita zdravlja učenika, nastavnika i svih zaposlenih u školama, i da se u meri u kojoj je to moguće, obezbedi kvalitetno obrazovanje. Od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao važna epidemiološka mera, propisana je obaveza nošenja maski za sve učenike, nastavnike i zaposlene,tokom boravka u školi. Ministarstvo je predvidelo da maske za decu nabavljaju roditelji. Nažalost, za socijalno ugrožene porodice ova obaveza predstavlja veliko opterećenje, a neke od porodica neće biti u mogućnosti da za svoju decu kontinuirano obezbeđuju maske. Druga važna činjenica je da se od škola zahteva pojačana briga o higijeni školskih objekata, što će značajno uticati na povećanje troškova za nabavku sredstava za dezinfekciju. Materijalni troškovi škola obezbeđuju se iz budžeta lokalnih samouprava i već sada je jasno da siromašne opštine neće biti u mogućnosti da obezbede sve što  školama neophodno u izmenjenim okolnostima. Zato nam je drugi fokus kampanje nabavka dovoljno dezinfekcionih sredstava za škole u najsiromašnijih mestima. Sa namerom da pomognemo da što veći broj učenika teškog materijalnog stanja dobije višekratne maske koje će im omogućiti nesmetani bezbedan boravak u školama i da sve naše škole imaju dovoljno sredstava za održavanje higijene - mi, aktivisti/kinje i stručnjaci/kinje okupljeni oko organizacije „Društvo za održivu budućnost - Koraci“ odlučili smo da pokrenemo crowdfunding kampanju. Cilj nam je da tokom akcije pomognemo ukupno 60.000 učenika i 100 škola na teritoriji cele Srbije. U prvoj fazi kampanje pomoćićemo 6.000 učenika i 10 škola, tako što ćemo obezbediti višekratne dečije maske i sredstva za dezinfekciju. Informacije o aktuelnim potrebama prikupili smo zahvaljujući saradnji stručnjaka Društva za održivu budućnost - Koraci sa sindikatima zaposlenih u prosveti (na osnovu informacija koje oni dobijaju direktno sa terena, iz škola) kao i na osnovu zvaničnih podataka o socijalnom stanju učenika i škola u siromašnim opštinama (posebno devastiranim). Na osnovu urgentnosti, prikupljenih sredstava i informacija sa terena i iz samih škola, donosićemo informacije koje će škole dobijati pomoć, a svaka odluka će biti objavljena na stranici kampanje. Distribuciju prikupljene pomoći obavićemo direkno, u saradnji sa školama. Utrošak sredstava biće transparentno i jasno prikazan na svakoj od stranica kampanje kao i komuniciran sa javnošću. Pozivamo vas da se uključite i podržite đake i škole i tako omogućite da se nastava u ovoj školskoj godini odvija u uslovima pune zdravstvene bezbednosti. BUDŽET: Višekratne maske: 6.000 komada x 120 RSD = 720.000 RSD Pinosteril (1 litar): 1.300 litara x 260 RSD = 338.000 RSD Alkohol (1 litar): 1.000 litara x 200 RSD = 200.000 RSD UKUPNO: 1.258.000 RSD Kampanju možete podržati na više načina: - Online donacijom preko platforme - Uplatom na žiro račun organizacije: dinarski: 160-600000076841994, devizni: 160-600000076906014,svrha uplate: Obezbedimo maske i dezinfekciona sredstva za učenike i škole, šifra plaćanja: 187 - Donacijom u robi bilo koje od stavki. U tom slučaju, pisati direktno na e-mail adresu - koraci.info@gmail.com - Podelite link kampanje na društvenim mrežama i sa vašim prijateljima. Grupa 484 i Norveška ambasada dupliraće svaku vašu donaciju do iznosa od 235.000 RSD. Hvala vam na podršci! Veliku podršku našoj akciji dao je i Marko Somborac, koji je kreirao naslovnu ilustraciju, kao i bojanku čiji primer možete da vidite ispod, a koji će uz maske, besplatno dobijati svi učenici nižih razreda.

podeli prati

Nosilac projekta

Organizacija:  Društvo za održivu budućnost - Koraci Kontakt:  koraci.info@gmail.com

Društvo za održivu budućnost - Koraci je je novo udruženje građana, osnovano u avgustu 2020. godine. Dugoročno, Društvo ima za cilj da stvori održivu budućnost na polju društvenog, ekonomskom, kulturnog razvoja, sa posebnim osvrtom na zdravstvo, ekologiju, obazovanje, socijalnu politiku i promovisanje demokratskih vrednosti. Osnivači Društva Koraci su: prof. dr Zoran Radovanović, prof. dr Smiljka Tomanović, prof. dr Jelena Simić, prof. dr Svetlana Stanarević, dr Dragoslav Popović, Aida Ćorović, Dijana Milošević, Marija Srdić, Zorana Šuvaković, Jelka Jovanović, Teodora Skrobonja i Marko Oljača. Prve akivnosti udruženja usmerene su na izazove i probleme koje je epidemija virusa SARS-CoV-2 proizvela u našem društvu. U okviru udruženja formiran je Građanski Savet za vanredne i krizne situacije, sačinjen od stručnjaka iz različitih oblasti sa zadatkom da građanima i institucijama ponudi predloge za rešavanje problema koje je epidemija prouzrokovala ili produbila u različitim sferama života.

Filip Mihajlovic1.000,00 RSD

Ivana Ilić 2.000,00 RSD

Marko Cenić 2.000,00 RSD

Vesna Petrović 2.000,00 RSD

Jelena Simić 2.000,00 RSD

Tatjana Papić 2.000,00 RSD

Nevenka Djordjevic500,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Donacije građana na događaju u Novom Sadu 10.000,00 RSD

Olivera Radovanovic2.000,00 RSD

Anonimno5.000,00 RSD

Svetlana Stanarević 5.000,00 RSD

Marija Babovic2.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Ambasada Kraljevine Norveške - Grupa 484 100.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Donacije građana na događaju - Somborac vas crta u Požegi 15.000,00 RSD

Savo Vidovic1.000,00 RSD

Donacije građana na humanitarnoj akciji Somborac vas crta u Novom Sadu 22.000,00 RSD

Vladimir Viskovic2.000,00 RSD

Marija Srdic1.000,00 RSD

AIM d.o.o. 5.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno1.000,00 RSD

Anonimno800,00 RSD

Donacije građana na događaju - Somborac vas crta u akciji Podrži đake, podrži škole! 26.000,00 RSD